Trigonometri Nedir?
21 Haziran 2024

Trigonometri Nedir?

Trigonometri kelimesi, Yunanca üçgen anlamına gelen "trigonon" ve ölçü anlamına gelen "metron" sözcüklerinden oluşur. Matematik ve geometrinin bir dalıdır ve üçgendeki açı-kenar bağıntılarını inceler. Trigonometri, üçgeni iki şekilde inceler: birincisi düzlem alanda açı bağıntıları, ikincisi ise küresel alandaki açı bağıntılarıdır. Düzlem alandaki üçgende açı bağıntılarını inceleyen branşa düzlem trigonometri, küresel alandaki üçgende açı bağıntılarını inceleyen branşa ise küresel trigonometri denir.

Trigonometri'nin Temel Elemanları

Trigonometri'nin dört ana elemanı vardır:
 • Sinüs
 • Kosinüs
 • Tanjant
 • Kotanjant

Tarihi ve Gelişimi

Milattan önce 4. yüzyılda Hintlilerin trigonometrik formülleri kullandıkları bilinmektedir. Milattan önce 150 yılında, İskenderiyeli Claudius Ptolemy tarafından kaleme alınan Almagest adlı kitapta trigonometrik bağıntılara rastlanmaktadır. El-Battani (850-929) küresel üçgende kosinüs teoremini, Ebu'l Vefa (940-998) küresel üçgende sinüs teoremini üretmiş ve aynı zamanda trigonometrik cetvel hazırlamıştır. Nasireddin-i Tusi (1201-1247) ise ilk kez trigonometrik kavramları matematik bilimi içerisinde ele almış ve hesaplamalar yapmıştır.

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Tanımları

Üçgendeki açı-kenar bağıntılarını şu şekilde tanımlayabiliriz:
 • Sinüs (sin): Bir açının karşısındaki kenarın hipotenüse olan oranıdır.
 • Kosinüs (cos): Bir açının komşu kenarının hipotenüse olan oranıdır.
 • Tanjant (tan): Bir açının karşısındaki kenarın komşu kenarına olan oranıdır.
 • Kotanjant (cot): Tanjant değerinin çarpma işlemine göre tersidir.
Trigonometrik bağıntılar, matematik, geometri, mühendislik, fizik, kimya ve biyoloji bilimlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Ekstra Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik bağıntılar dik açılı bir üçgendeki bir dar açı için tanımlansa da düzlemsel alandaki tüm üçgenler için geçerlidir. Bunlara ek olarak:
 • Secant (sec): Kosinüs değerinin çarpma işlemine göre tersidir.
 • Kosekant (csc): Sinüs değerinin çarpma işlemine göre tersidir.

Trigonometri'nin Modern Kullanım Alanları

Trigonometri, 18. yüzyıla kadar sadece geometri, topografya ve matematikte kullanılsa da ilerleyen yıllarda elektrik devrelerinde, hatta ses dalgalarının hesaplanması gibi kompleks mühendislik konularında da kullanılmaya başlanmış ve günümüzde oldukça gelişmiş bir bilim dalına dönüşmüştür. Örneğin:
 • Elektrik mühendisliğinde faz farkı ve sinüzoidal dalgaların analizi
 • Ses mühendisliğinde akustik hesaplamalar
 • Bilgisayar grafiklerinde dönüşüm ve modellemeler
 • Yapay zeka ve makine öğreniminde veri analizi ve modelleme

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Trigonometri Formülleri Nelerdir?

Trigonometri Formülleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Trigonometri Dönüşüm Formülleri Nelerdir?

Trigonometri Dönüşüm Formülleri Nelerdir?

Trigonometri Grafik

Trigonometri Grafik

Trigonometrik Değerler Nelerdir?

Trigonometrik Değerler Nelerdir?

Matematik Trigonometri Formülleri

Matematik Trigonometri Formülleri

Trigonometri Sıralama Örnek Soruları

Trigonometri Sıralama Örnek Soruları