Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Trigonometri 1

Trigonometri 1

Trigonometri 1, trigonometri konusunun ilk konusu olan trigonometri 1, açı, yönlü açılar, yönlü yaylar ve trigonometrik fonksiyonlardan oluşmaktadır. Trigonometri 1, ilk olarak Mısırlılar ve Babil'iler kullanmışlardır. Genellikle mimari alanda, güneşin hesaplanmasında ve astronomi alanında kullanmışlardır. Trigonometri konusunun ana elamanı olan açı başlangıç noktası aynı olan iki ışının kesiştiği birleşim kümesine denilmektedir. Bu ışınlara da açının kenarı, başlangıç noktasına ise açının köşesi adı verilmektedir.
  • Yönlü Açı: Bir açının kenarını başlangıç kenarı, diğerini ise bitim kenarı olarak aldığınızda elde edilen açıya yönlü açı adı verilmektedir. Yönlü açılar isimlendirilirken önce başlangıç daha sonra ise bitim kenarı yazılmaktadır. Açıların yönlerini ve doğrultularını ok işareti biçiminde ve yönünü gittiği yöne doğru belirledikten sonra, açının etrafından başlangıç kenarından başlayıp bitim kenarına kadar iki şekilde de gidilebilmektedir. İlki saatin dönme yönünün tersinde, ikincisiyse saatin dönme yönünün aynısıdır. Saatin dönme yönü negatif yön olurken, saatin dönme yönünün tersi pozitif yön olarak kabul edilmektedir.
  • Yönlü Yaylar: Bir tane O merkezli çember ele alalım. Bu çemberde iç bölgesindeki noktaların O merkezli çember ile kesişimi AB yayıdır.
  • Birim Çember: Analitik bir düzlemde merkezleri O (0,0) ve yarıçapı 1 birim olarak kabul edilen çembere birim çember adı verilir.

Açı Ölçü Birimleri


Görülen bir açının ölçü değerlerini yani açının büyüklüğünü ve küçüklüğünü tanımlamak ve anlamak için açı ölçü birimleri kullanılmaktadır. Açıyı ölçmek demek, açının kolları ile arasındaki açıklığı belirlemek demektir. Açı ölçü birimlerinde genellikle iki birim kullanılmakta olup, bunlar derece ve radyandır.
  • Derece: Bir tam çemberin yayının 360 eş parçasına ve bunlardan birini gören merkez açısının ölçüsüne 1 derece denilmektedir ve 1° olarak gösterilmektedir. Derece D ile gösterilir.
  • Radyan: Yarıçap uzunluğu eşit uzunlukta bir yayı gören merkez açısına 1 radyan denilmektedir. Birim çemberin çevresi 360 derece ya da 2π radyan olduğundan ötürü, 360 derece 2 π radyandır. Radyan R ile gösterilir. D/180 = R/π'dir.

Esas Ölçü


0° < a < 360° ve k tam sayılar kümesinin elemanı olmak üzere, birim çember üzerinde bulunan a açısı ile a + k x 360° açısı aynı noktaya karşılık gelir. Buna göre 0° < a < 360° ve k tam sayılar kümesinin elemanı olmak üzere, ölçüsü a + k x 360° olan açının esas ölçüsü de a derece olmaktadır. Bir açının birimi ne olursa olsun, o esas ölçü kesinlikle negatif yönlü olamaz. Diğer bir ifade ile belirtmek gerekirse esas ölçü [0°, 360°) aralığında bulunmaktadır. Derece cinsinden size verilen pozitif açılarda, açıyı 360 dereceye bölerek elde edilen kalana esas ölçü denilir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 19:19:54
Trigonometri 1 ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Trigonometri 1 Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Trigonometri 1"
Merhaba arkadaşlar. Ben lise döneminde matematik konusunda çok iyi olmayan bir öğrenciydim. Ancak aradan yıllar geçti ve ben şimdi Kpss sınavı için matematik öğrenmeye başladım. Artık olduğu kadar öğreneceğiz bakalım. Ancak bazı derslerde özet ve pratik bilgi lazım. Mesela Trigonometri 1 konusunda bana yazarsanız sevinirim. Bunda takıldım. Şimdiden teşekkür ederim.
Salih . 01.11.2018 23:59:05
CEVAP YAZ
Trigonometri Formülleri
Trigonometri Formülleri
Trigonometri Formülleri; Trigonometri formüllerinden önce sinüs, cosinüs, tanjant ve cotanjant kavramlarını açıklayalım. Bu kavramların hepsi dik üçgende kullanılır. Dik üçgen; bir açısı 90 derece olan üçgen türüdür. Dik üçgenlerde 90 derecelik açı k...
Trigonometri Sıralama
Trigonometri Sıralama
Trigonometri sıralama, trigonometri bölümünün 6. Bölümü olan sıralamalar, trigonometrik teoremlerin oranlarının sıralamasında kullanılmaktadır. Trigonometri sıralama da iki önemli kural vardır ve bu kurallara göre sıralamalarda kullanılmaktadır. Gene...
11 Sınıf Matematik Trigonometri
11 Sınıf Matematik Trigonometri
11 Sınıf Trigonometri; 11. Sınıfta trigonometrik açı değerleri, trigonometrik fonksiyonlar ve trigonometrik fonksiyonların dik üçgen üzerinde olacak tanım ve gösterimleri işlenecektir. Dikkatli olarak formül ve tanımlara bakıldığı zaman zor bir konu ...
Birim Çember Trigonometri
Birim Çember Trigonometri
Birim çember trigonometri, matematik dersinde karmaşık sayılar için kullanılan, bunun yanında hesaplar ve formüller ile ilgili olup, pek çok öğrencinin zorlandığı ve anlamakta güçlük çektiği konulardan biri olan birim çember trigonometri, çalışıldığı...
Trigonometrik Değerler
Trigonometrik Değerler
Trigonometrik Değerler, Üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağlantıları konu eden matematiğin bir dalıdır. Trigonometrik değerler, fonksiyonlar aracılığı ile dik üçgenlerde açı ve kenar hesaplama yolu ile çözümünü anlatır. Trigonometrik saye...
Trigonometri Yarım Açı Formülleri
Trigonometri Yarım Açı Formülleri
Trigonometri Yarım Açı Formülleri; Trigonometri dik üçgende açıları ve kenar bağıntılarını konu alan bir matematik dalıdır. Trigonometride özel formüller vardır. Trigonometri yarım açı formülleri, trigonometri toplam fark formülleri gibi.Trigonometri...
Trigonometri Konuları
Trigonometri Konuları
Trigonometri konuları, Yunancada üçgen trigon ve ölçüm metrio anlamlarının birleşmesi ile oluşan trigonometri, üçgenlerin kenarları ve açı arasındaki ilişkileri oluşturmak maksadı ile kullanılmaktadır. Babil'iler ve Mısırlılar zamanında trigonometrid...
Trigonometri Toplam Fark Formülleri
Trigonometri Toplam Fark Formülleri
Trigonometri Toplam Fark Formülleri; Trigonometri açıları ve kenar bağıntılarını konu alan bir matematik dalıdır. Trigonometrinin sosyal ve iş yaşantısında da çok fazla kullanım alanı vardır. Mühendislik, mimarlık, ekonomi, fizik gibi daha birçok ala...
Trigonometri Özdeşlikler
Trigonometri Özdeşlikler
Trigonometri Özdeşlikler; Trigonometri bir matematik dalıdır ve üçgende kenar ve açı bağıntılarını işler. Trigonometride bağıntılar, formüller ve özdeşlikler vardır. Daha pratik soru çözümleri için hepsinin bilinmesi gerekir.Trigonometri ÖzdeşliklerC...
Trigonometri Bölgeler
Trigonometri Bölgeler
Trigonometri Bölgeler, bölgeleri sırayla saat yönünün tersine doğru sıralayacak olursak 4 bölgeden oluşur. Yatay olan eksene x ekseni dikey olan eksene y ekseni dersek ve bu kesişen eksenlere birim çember çizdiğimizi düşünürsek bölgelerin 4 eşit parç...
Trigonometrik İntegral
Trigonometrik İntegral
Trigonometri İntegral; Trigonometrik fonksiyonların belirli integralleri vardır. Öncelikle trigonometrik fonksiyonları hatırlamakta fayda var. Trigonometrik fonksiyonlar;Sinüs = sin = karşı dik kenar uzunluğu / hipotenüs uzunluğu.Cosinüs = Cos = komş...
Trigonometri Periyot
Trigonometri Periyot
Trigonometri Periyot; f fonksiyonu için f (X + K) = f (X) eşitliğini sağlayan en küçük K pozitif reel sayısı f fonksiyonunun esas periyodu olarak tanımlanır.M tek pozitif bir tam sayı iseSinm (Ax + b) fonksiyonunun esas periyodu K = 2π / mutlak ...

 

Trigonometri Formülleri
Trigonometri Sıralama
11 Sınıf Matematik Trigonometri
Birim Çember Trigonometri
Trigonometrik Değerler
Trigonometri Yarım Açı Formülleri
Trigonometri Konuları
Trigonometri Toplam Fark Formülleri
Trigonometri Özdeşlikler
Trigonometri Bölgeler
Trigonometrik İntegral
Trigonometri Periyot
9 Sınıf Trigonometri
Trigonometri Açı Değerleri
Trigonometri Dönüşüm Formülleri
Trigonometri Nedir
Trigonometri Denklemler
Karekök Trigonometri
Trigonometri Kuralları
Trigonometri Ters Dönüşüm Formülleri
Dik Üçgen ve Trigonometri
Trigonometri 2
Trigonometri
Trigonometri 4
Trigonometri Türev
Trigonometri 1
8 Sınıf Trigonometri
Trigonometri 5
Trigonometri Grafik
Trigonometri 3
Popüler İçerik
9 Sınıf Trigonometri
9 Sınıf Trigonometri
9. Sınıf Trigonometri; Dik üçgende trigonometrik fonksiyonlar ve tanımları mutlaka ezbere bilinmelidir. Ezberlenmesi için çok fazla soru çözülmeli ve ...
Trigonometri Açı Değerleri
Trigonometri Açı Değerleri
Trigonometri acı değerleri, Trigonometri sinüs ve kosinüs trigonometrik fonksiyonlar üzerine kurulmuş ve günümüzde fizik ve mühendislik alanlarında sı...
Trigonometri Dönüşüm Formülleri
Trigonometri Dönüşüm Formülleri
Trigonometri Dönüşüm Formülleri, toplam şeklinde olan trigonometrik ifadelerin çarpım biçimine dönüştürülmesine yarayan eşitlikler, dönüşüm formülleri...
Trigonometri Nedir
Trigonometri Nedir
Trigonometri;  kelimesi Yunanca üçgen anlamına gelen trigonas ve ölçü anlamına gelen metron sözcüğünden oluşur. Matematik ve geometrinin bir dalıdır. ...
Trigonometri Denklemler
Trigonometri Denklemler
Trigonometrik Denklemler; A. cos x = a denkleminin çözümü;Kosinüs değeri a olan reel sayıların birim çemberde olan görüntü noktaları C ve D noktaları ...
Karekök Trigonometri
Karekök Trigonometri
Karekök Trigonometri; Karekök; Herhangi bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemidir. Karekök √   ile sembolize edilir. Örneğin; 3’...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Trigonometri Formülleri
Trigonometri Sıralama
11 Sınıf Matematik Trigonometri
Birim Çember Trigonometri
Trigonometrik Değerler
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024