Trigonometrik Değerler Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Trigonometrik Değerler Nelerdir?

Trigonometrik Değerler, Üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağlantıları konu eden matematiğin bir dalıdır. Trigonometrik değerler, fonksiyonlar aracılığı ile dik üçgenlerde açı ve kenar hesaplama yolu ile çözümünü anlatır. Trigonometrik sayesinde üçgendeki kenar ve açılar olmak üzere üç kenar ve üç açı şeklinde toplam altı değerdir. Ancak üçgenlerde bir tanesi kenar olması şartıyla en az üç değer çözülmesi halinde diğer değerler basit bir şekilde hesaplanır. Trigonometrik hesaplama, trigonometrik fonksiyonlar kümesi, açı ve kenar bağlantılarından oluşan formüller yardımı ile yapılır. Trigonometrinin dört ana elemanı vardır. Bunlar sinüs, kosinüs, tanjat ve kotanjant fonksiyonlarıdır. Bu dört büyük elemanlar, çeşitli kurallarla ve kuramlarla birbirine bağlıdır.

Trigonometrik kelimesi Yunanca trigonon (Üçgen) ve metron (Ölçmek) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Trigonometrinin büyük ölçüde uygulama alanına sahiptir. Bilimsel alanlarda kullanılan trigonometrik, ders kitaplarından ve kurslardan daha çok denizcilik, yeryüzü ölçümü mimarlık ve benzeri alanlardır. Üstelik trigonometrik akademik alanlarda okunan sayılar içerisinde matematikte, mühendislikte ve fen bölümlerinde de çok sık kullanılır.


Sinüs Hesaplama; Üçgende A açısı ile karşısındaki kenar uzunluğunun değeri, hipotenüs ismi verilen kenarın uzunluğu oranı ile elde edilen bir değerdir. Bu A açısının sinüsü "sin A" şeklinde gösterilir. Sinüs fonksiyonu, bütün reel sayıları (-1,1) kapalı aralığına götürür ve kısaca "sin" ile ifade edilir. Sin A değerinin bulunması için karşı kenar uzunluğunun en uzun kenar olan hipotenüse oranını almak olur.

Kosinüs Hesaplama; Bir dik üçgen ile bir dar açının komşu dik kenar uzunluğunun hipotenüsün uzunluğu oranına dar açının kosinüsü şeklinde ifade edilir. Kosinüs hesaplama konusunda genelde cos (X) işareti bulunur. Bir üçgende A açısının kosinüs değeri için komşu kenar uzunluğunun en uzun kenar uzunluğu oranı cos (A) = b/c şeklinde işlem sonucunda A açısının kosinüs değeri bulunmuş olur.

Tanjant Hesaplama; Bir dik üçgende bir dar açının karşı dik kenar uzunluğunun komşu dik kenar uzunluğu oranına dar açı tanjantı denir. Bu A açısının tanjantı "tan A" şeklinde gösterilir. Tanjant hesaplama, her k tam sayısı için n/2 + kn sayıları dışındaki bütün reel sayıları ile bütün reel sayılara götürür. Tan A için karşı kenar uzunluğu / komşu kenar uzunluğu ile tan A = 3/4 değeridir.

Kotanjant Hesaplama; Birim çemberde P (X y) noktası ile birleşen açısı m (AOP)=a değeri ile OP y = 1 doğrusunu kestiği K noktasının apsisine, a reel sayısının kotanjantı denir. Bu A açısının kontanjantı "con A" şeklinde gösterilir. Bu noktada görülen kotanjant 1 / açının tanjant değeri, ayrıca açının kosinüs değeri / açının sinüs değeri ve komşu kenar / hipotenüs değeri kadar eşit sayılır.

Trigonometrik Değerler Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Trigonometri 3 Konu Anlatımı

Trigonometri 3 Konu Anlatımı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Trigonometri Konuları ve Anlatımı

Trigonometri Konuları ve Anlatımı

Matematik Trigonometri Formülleri

Matematik Trigonometri Formülleri

Trigonometri Formülleri Nelerdir?

Trigonometri Formülleri Nelerdir?

Trigonometrik İntegral Konu Anlatımı

Trigonometrik İntegral Konu Anlatımı

Trigonometri Bölgeler ve İşaretleri

Trigonometri Bölgeler ve İşaretleri